ఉమారియా, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఉమారియా : బంగారు రేటు

19 జూలై 2024
73,580
-870.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 74,450 +70.00
17 జూలై 2024 74,380 -150.00
16 జూలై 2024 74,530 +800.00
15 జూలై 2024 73,730 +210.00
14 జూలై 2024 73,520 +0.00
13 జూలై 2024 73,520 +10.00
12 జూలై 2024 73,510 -20.00
11 జూలై 2024 73,530 +620.00
10 జూలై 2024 72,910 +270.00
09 జూలై 2024 72,640 +100.00
ఉమారియా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,530
ఉమారియా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,730
ఉమారియా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,196
ఉమారియా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,800
ఉమారియా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 74,450
ఉమారియా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,140
ఉమారియా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,190
ఉమారియా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,784
ఉమారియా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,830
ఉమారియా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,740
ఉమారియా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,670
ఉమారియా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,840
ఉమారియా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,373
ఉమారియా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,850
ఉమారియా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,830
ఉమారియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,070
ఉమారియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,330
ఉమారియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,382
ఉమారియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,330
ఉమారియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,610
ఉమారియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉమారియా : వెండి రేటు

19 జూలై 2024
89,980.00
-1,910.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 91,890 -170.00
17 జూలై 2024 92,060 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,890 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,740 -460.00
14 జూలై 2024 93,200 +0.00
13 జూలై 2024 93,200 +10.00
12 జూలై 2024 93,190 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,220 +1,160.00
10 జూలై 2024 93,060 +60.00
09 జూలై 2024 93,000 +350.00
ఉమారియా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,220
ఉమారియా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,680
ఉమారియా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,637
ఉమారియా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,680
ఉమారియా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 91,890
ఉమారియా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,070
ఉమారియా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,270
ఉమారియా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,567
ఉమారియా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,860
ఉమారియా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,530
ఉమారియా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,390
ఉమారియా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,050
ఉమారియా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,297
ఉమారియా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,190
ఉమారియా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,850
ఉమారియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,110
ఉమారియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,750
ఉమారియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,846
ఉమారియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,750
ఉమారియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,910
ఉమారియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర