బికానెర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

బికానెర్ : బంగారు రేటు

24 జూలై 2024
68,710
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 68,710 -4,240.00
22 జూలై 2024 72,950 -260.00
21 జూలై 2024 73,210 +10.00
20 జూలై 2024 73,200 +10.00
19 జూలై 2024 73,190 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,360 +70.00
17 జూలై 2024 74,290 -150.00
16 జూలై 2024 74,440 +800.00
15 జూలై 2024 73,640 +210.00
14 జూలై 2024 73,430 +0.00
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,440
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 68,710
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,922
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,720
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 68,710
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,050
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,100
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,699
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,750
బికానెర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,650
బికానెర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,580
బికానెర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,760
బికానెర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,286
బికానెర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,760
బికానెర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,740
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,980
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,250
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,297
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,250
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,530
బికానెర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బికానెర్ : వెండి రేటు

24 జూలై 2024
84,970.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 84,970 -4,170.00
22 జూలై 2024 89,140 -540.00
21 జూలై 2024 89,680 +0.00
20 జూలై 2024 89,680 +10.00
19 జూలై 2024 89,670 -2,110.00
18 జూలై 2024 91,780 -170.00
17 జూలై 2024 91,950 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,780 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,630 -460.00
14 జూలై 2024 93,090 +0.00
బికానెర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,110
బికానెర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 84,970
బికానెర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 91,679
బికానెర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,570
బికానెర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 84,970
బికానెర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,960
బికానెర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,170
బికానెర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,460
బికానెర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,750
బికానెర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,420
బికానెర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,280
బికానెర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,960
బికానెర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,193
బికానెర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,100
బికానెర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,740
బికానెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,010
బికానెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,660
బికానెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,749
బికానెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,660
బికానెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,810
బికానెర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర