బికానెర్ : బంగారం & వెండి ధర, బికానెర్ బంగారు రేట్లు, బికానెర్ వెండి రేట్లు

బికానెర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

బికానెర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,720
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,390 +50.00
18 మే 2022 51,340 -80.00
17 మే 2022 51,420 +380.00
16 మే 2022 51,040 -300.00
15 మే 2022 51,340 +0.00
14 మే 2022 51,340 +0.00
13 మే 2022 51,340 -670.00
12 మే 2022 52,010 +250.00
11 మే 2022 51,760 -390.00
10 మే 2022 52,150 -390.00
బికానెర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,960
బికానెర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,040
బికానెర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,841
బికానెర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,460
బికానెర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,390
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,510
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,390
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,334
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,790
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,460
బికానెర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,490
బికానెర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,390
బికానెర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,198
బికానెర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,390
బికానెర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,140
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,740
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,800
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,521
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,800
బికానెర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,390
బికానెర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బికానెర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
63,000.00
+810.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,190 -390.00
18 మే 2022 62,580 +230.00
17 మే 2022 62,350 +1,640.00
16 మే 2022 60,710 +590.00
15 మే 2022 60,120 +0.00
14 మే 2022 60,120 +0.00
13 మే 2022 60,120 -2,050.00
12 మే 2022 62,170 +140.00
11 మే 2022 62,030 -900.00
10 మే 2022 62,930 -1,080.00
బికానెర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,410
బికానెర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,120
బికానెర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,757
బికానెర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,410
బికానెర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,190
బికానెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,610
బికానెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,410
బికానెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,763
బికానెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,060
బికానెర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,410
బికానెర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,050
బికానెర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,510
బికానెర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,137
బికానెర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,510
బికానెర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 68,980
బికానెర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,570
బికానెర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,150
బికానెర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,593
బికానెర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,400
బికానెర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,510
బికానెర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర