పంచకుల, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

పంచకుల : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,630
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,630 +210.00
14 జూలై 2024 73,420 +0.00
13 జూలై 2024 73,420 +10.00
12 జూలై 2024 73,410 -20.00
11 జూలై 2024 73,430 +610.00
10 జూలై 2024 72,820 +280.00
09 జూలై 2024 72,540 +90.00
08 జూలై 2024 72,450 -690.00
07 జూలై 2024 73,140 +10.00
06 జూలై 2024 73,130 +10.00
పంచకుల బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,630
పంచకుల బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,640
పంచకుల బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,847
పంచకుల బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,710
పంచకుల బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,630
పంచకుల బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,040
పంచకుల బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,090
పంచకుల బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,719
పంచకుల బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,740
పంచకుల బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,640
పంచకుల బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,570
పంచకుల బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,750
పంచకుల బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,277
పంచకుల బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,750
పంచకుల బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,730
పంచకుల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,970
పంచకుల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,240
పంచకుల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,287
పంచకుల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,240
పంచకుల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,520
పంచకుల - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పంచకుల : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,620.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,620 -460.00
14 జూలై 2024 93,080 +10.00
13 జూలై 2024 93,070 +0.00
12 జూలై 2024 93,070 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,100 +1,170.00
10 జూలై 2024 92,930 +50.00
09 జూలై 2024 92,880 +350.00
08 జూలై 2024 92,530 -960.00
07 జూలై 2024 93,490 +10.00
06 జూలై 2024 93,480 +10.00
పంచకుల వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,100
పంచకుల వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,560
పంచకుల వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,519
పంచకుల వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,560
పంచకుల వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,620
పంచకుల వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,950
పంచకుల వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,160
పంచకుల వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,529
పంచకుల వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,740
పంచకుల వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,410
పంచకుల వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,260
పంచకుల వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,950
పంచకుల వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,180
పంచకుల వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,090
పంచకుల వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,730
పంచకుల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,000
పంచకుల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,650
పంచకుల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,738
పంచకుల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,650
పంచకుల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,800
పంచకుల - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర