ధర్మనగర్, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

ధర్మనగర్ : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
60,170
-70.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 60,240 +190.00
05 జూన్ 2023 60,050 +240.00
04 జూన్ 2023 59,810 +0.00
03 జూన్ 2023 59,810 +10.00
02 జూన్ 2023 59,800 -660.00
01 జూన్ 2023 60,460 +0.00
31 మే 2023 60,460 +20.00
30 మే 2023 60,440 +510.00
29 మే 2023 59,930 +80.00
28 మే 2023 59,850 +0.00
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,460
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,800
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 60,028
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,460
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 60,240
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,880
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,840
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,802
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,300
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,460
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,530
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,810
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,531
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,810
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,290
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 60,050
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,220
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 58,061
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,150
ధర్మనగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,800
ధర్మనగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ధర్మనగర్ : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
72,280.00
-90.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,370 +60.00
05 జూన్ 2023 72,310 -110.00
04 జూన్ 2023 72,420 +10.00
03 జూన్ 2023 72,410 +0.00
02 జూన్ 2023 72,410 -630.00
01 జూన్ 2023 73,040 +480.00
31 మే 2023 72,560 +1,070.00
30 మే 2023 71,490 -30.00
29 మే 2023 71,520 -170.00
28 మే 2023 71,690 +0.00
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,040
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,310
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,493
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 73,040
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,370
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,360
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,600
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 74,115
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,760
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,560
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,540
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,550
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 75,169
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,640
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,760
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,630
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,140
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,300
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,760
ధర్మనగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,630
ధర్మనగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర