రామనగర, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

రామనగర : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
60,000
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 60,000 +190.00
05 జూన్ 2023 59,810 +230.00
04 జూన్ 2023 59,580 +10.00
03 జూన్ 2023 59,570 +0.00
02 జూన్ 2023 59,570 -650.00
01 జూన్ 2023 60,220 +0.00
31 మే 2023 60,220 +20.00
30 మే 2023 60,200 +500.00
29 మే 2023 59,700 +90.00
28 మే 2023 59,610 +0.00
రామనగర బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,220
రామనగర బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,570
రామనగర బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,792
రామనగర బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,220
రామనగర బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 60,000
రామనగర బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,630
రామనగర బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,610
రామనగర బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,562
రామనగర బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,060
రామనగర బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,220
రామనగర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,280
రామనగర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,570
రామనగర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,292
రామనగర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,570
రామనగర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,060
రామనగర బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,810
రామనగర బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,010
రామనగర బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,832
రామనగర బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,930
రామనగర బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,570
రామనగర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రామనగర : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
72,080.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,080 +50.00
05 జూన్ 2023 72,030 -100.00
04 జూన్ 2023 72,130 +0.00
03 జూన్ 2023 72,130 +10.00
02 జూన్ 2023 72,120 -640.00
01 జూన్ 2023 72,760 +480.00
31 మే 2023 72,280 +1,080.00
30 మే 2023 71,200 -30.00
29 మే 2023 71,230 -180.00
28 మే 2023 71,410 +10.00
రామనగర వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,760
రామనగర వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,030
రామనగర వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,208
రామనగర వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,760
రామనగర వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,080
రామనగర వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,050
రామనగర వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,320
రామనగర వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,823
రామనగర వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,460
రామనగర వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,280
రామనగర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,240
రామనగర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,270
రామనగర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,872
రామనగర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,350
రామనగర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,460
రామనగర వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,340
రామనగర వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,890
రామనగర వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,034
రామనగర వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,500
రామనగర వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,340
రామనగర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర