సాహిబ్‌గంజ్, జార్ఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

సాహిబ్‌గంజ్ : బంగారు రేటు

18 జూన్ 2024
71,280
-240.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 71,520 -450.00
16 జూన్ 2024 71,970 +10.00
15 జూన్ 2024 71,960 +0.00
14 జూన్ 2024 71,960 +830.00
13 జూన్ 2024 71,130 -770.00
12 జూన్ 2024 71,900 +410.00
11 జూన్ 2024 71,490 +90.00
10 జూన్ 2024 71,400 +90.00
09 జూన్ 2024 71,310 +0.00
08 జూన్ 2024 71,310 +10.00
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,080
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,130
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,793
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,780
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 71,520
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,610
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,790
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,316
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,790
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,770
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,010
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,270
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,326
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,270
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,560
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,050
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,690
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,918
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,690
సాహిబ్‌గంజ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,650
సాహిబ్‌గంజ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సాహిబ్‌గంజ్ : వెండి రేటు

18 జూన్ 2024
88,530.00
-580.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 89,110 -280.00
16 జూన్ 2024 89,390 +0.00
15 జూన్ 2024 89,390 +10.00
14 జూన్ 2024 89,380 +1,180.00
13 జూన్ 2024 88,200 -2,410.00
12 జూన్ 2024 90,610 +1,760.00
11 జూన్ 2024 88,850 -1,350.00
10 జూన్ 2024 90,200 +1,120.00
09 జూన్ 2024 89,080 +10.00
08 జూన్ 2024 89,070 +10.00
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,000
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,200
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,154
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,780
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 89,110
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,320
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,990
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,228
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,130
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,780
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,040
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,690
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,781
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,690
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,840
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,700
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,210
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,558
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,210
సాహిబ్‌గంజ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,160
సాహిబ్‌గంజ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర