షియోపూర్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

షియోపూర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
52,060
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 52,410 +260.00
24 మే 2022 52,150 +80.00
23 మే 2022 52,070 +290.00
22 మే 2022 51,780 +0.00
21 మే 2022 51,780 +0.00
20 మే 2022 51,780 +330.00
19 మే 2022 51,450 +50.00
18 మే 2022 51,400 -80.00
17 మే 2022 51,480 +390.00
16 మే 2022 51,090 -310.00
షియోపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,020
షియోపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,090
షియోపూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,923
షియోపూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,520
షియోపూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 52,410
షియోపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,580
షియోపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,450
షియోపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,397
షియోపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,850
షియోపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,520
షియోపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,550
షియోపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,450
షియోపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,260
షియోపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,450
షియోపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,200
షియోపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,810
షియోపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,850
షియోపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,580
షియోపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,850
షియోపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,450
షియోపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

షియోపూర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
63,040.00
-450.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 63,490 +690.00
24 మే 2022 62,800 -110.00
23 మే 2022 62,910 -160.00
22 మే 2022 63,070 +0.00
21 మే 2022 63,070 +0.00
20 మే 2022 63,070 +800.00
19 మే 2022 62,270 -380.00
18 మే 2022 62,650 +230.00
17 మే 2022 62,420 +1,630.00
16 మే 2022 60,790 +600.00
షియోపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,480
షియోపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,190
షియోపూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,886
షియోపూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,480
షియోపూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 63,490
షియోపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,690
షియోపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,480
షియోపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,843
షియోపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,140
షియోపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,480
షియోపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,130
షియోపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,590
షియోపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,218
షియోపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,590
షియోపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,060
షియోపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,650
షియోపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,220
షియోపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,669
షియోపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,470
షియోపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,590
షియోపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర