చింద్వారా, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

చింద్వారా : బంగారు రేటు

02 జూన్ 2023
60,230
-10.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 60,240 +10.00
31 మే 2023 60,230 +10.00
30 మే 2023 60,220 +510.00
29 మే 2023 59,710 +80.00
28 మే 2023 59,630 +0.00
27 మే 2023 59,630 +10.00
26 మే 2023 59,620 -90.00
25 మే 2023 59,710 -380.00
24 మే 2023 60,090 -390.00
23 మే 2023 60,480 -20.00
చింద్వారా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,240
చింద్వారా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,240
చింద్వారా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 60,240
చింద్వారా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,240
చింద్వారా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 60,240
చింద్వారా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,650
చింద్వారా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,620
చింద్వారా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,577
చింద్వారా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,080
చింద్వారా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,230
చింద్వారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,300
చింద్వారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,590
చింద్వారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,310
చింద్వారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,590
చింద్వారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,070
చింద్వారా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,830
చింద్వారా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,020
చింద్వారా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,847
చింద్వారా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,950
చింద్వారా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,580
చింద్వారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చింద్వారా : వెండి రేటు

02 జూన్ 2023
72,820.00
+50.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 72,770 +470.00
31 మే 2023 72,300 +1,080.00
30 మే 2023 71,220 -30.00
29 మే 2023 71,250 -180.00
28 మే 2023 71,430 +10.00
27 మే 2023 71,420 +0.00
26 మే 2023 71,420 +1,080.00
25 మే 2023 70,340 -830.00
24 మే 2023 71,170 -1,090.00
23 మే 2023 72,260 -570.00
చింద్వారా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,770
చింద్వారా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,770
చింద్వారా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,770
చింద్వారా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,770
చింద్వారా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 72,770
చింద్వారా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,070
చింద్వారా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,340
చింద్వారా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,843
చింద్వారా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,480
చింద్వారా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,300
చింద్వారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,260
చింద్వారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,290
చింద్వారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,892
చింద్వారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,370
చింద్వారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,480
చింద్వారా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,360
చింద్వారా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,910
చింద్వారా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,052
చింద్వారా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,520
చింద్వారా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,360
చింద్వారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర