కాంగ్రా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

కాంగ్రా : బంగారు రేటు

22 జూన్ 2024
71,690
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 71,690 -1,000.00
20 జూన్ 2024 72,690 +860.00
19 జూన్ 2024 71,830 +50.00
18 జూన్ 2024 71,780 +210.00
17 జూన్ 2024 71,570 -460.00
16 జూన్ 2024 72,030 +10.00
15 జూన్ 2024 72,020 +10.00
14 జూన్ 2024 72,010 +820.00
13 జూన్ 2024 71,190 -760.00
12 జూన్ 2024 71,950 +400.00
కాంగ్రా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,140
కాంగ్రా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,190
కాంగ్రా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,878
కాంగ్రా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,830
కాంగ్రా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 71,690
కాంగ్రా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,670
కాంగ్రా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,840
కాంగ్రా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,373
కాంగ్రా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,850
కాంగ్రా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,830
కాంగ్రా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,070
కాంగ్రా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,330
కాంగ్రా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,382
కాంగ్రా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,330
కాంగ్రా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,610
కాంగ్రా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,110
కాంగ్రా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,740
కాంగ్రా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,970
కాంగ్రా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,740
కాంగ్రా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,700
కాంగ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కాంగ్రా : వెండి రేటు

22 జూన్ 2024
89,490.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 89,490 -2,500.00
20 జూన్ 2024 91,990 +2,140.00
19 జూన్ 2024 89,850 +510.00
18 జూన్ 2024 89,340 +160.00
17 జూన్ 2024 89,180 -280.00
16 జూన్ 2024 89,460 +0.00
15 జూన్ 2024 89,460 +10.00
14 జూన్ 2024 89,450 +1,180.00
13 జూన్ 2024 88,270 -2,410.00
12 జూన్ 2024 90,680 +1,760.00
కాంగ్రా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,070
కాంగ్రా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,270
కాంగ్రా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,214
కాంగ్రా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,860
కాంగ్రా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 89,490
కాంగ్రా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,390
కాంగ్రా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,050
కాంగ్రా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,297
కాంగ్రా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,190
కాంగ్రా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,850
కాంగ్రా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,110
కాంగ్రా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,750
కాంగ్రా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,846
కాంగ్రా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,750
కాంగ్రా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,910
కాంగ్రా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,760
కాంగ్రా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,270
కాంగ్రా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,618
కాంగ్రా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,270
కాంగ్రా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,220
కాంగ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర