సివిల్ లైన్స్, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

సివిల్ లైన్స్ : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
59,770
-80.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 59,850 +190.00
05 జూన్ 2023 59,660 +230.00
04 జూన్ 2023 59,430 +10.00
03 జూన్ 2023 59,420 +0.00
02 జూన్ 2023 59,420 -650.00
01 జూన్ 2023 60,070 +0.00
31 మే 2023 60,070 +20.00
30 మే 2023 60,050 +500.00
29 మే 2023 59,550 +80.00
28 మే 2023 59,470 +10.00
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,070
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,420
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,642
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,070
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 59,850
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,480
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,460
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,410
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 59,910
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,070
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,130
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,420
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,141
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,420
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,900
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,660
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,870
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,686
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,790
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,420
సివిల్ లైన్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సివిల్ లైన్స్ : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
71,760.00
-140.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 71,900 +50.00
05 జూన్ 2023 71,850 -100.00
04 జూన్ 2023 71,950 +0.00
03 జూన్ 2023 71,950 +10.00
02 జూన్ 2023 71,940 -630.00
01 జూన్ 2023 72,570 +470.00
31 మే 2023 72,100 +1,080.00
30 మే 2023 71,020 -40.00
29 మే 2023 71,060 -170.00
28 మే 2023 71,230 +0.00
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,570
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,850
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,027
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,570
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 71,900
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,850
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,140
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,638
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,270
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,100
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,040
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,090
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,683
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,170
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,270
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,160
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,740
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,865
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,340
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,160
సివిల్ లైన్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర