అకోలా, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

అకోలా : బంగారు రేటు

27 మే 2024
71,780
+280.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మే 2024 71,500 +0.00
25 మే 2024 71,500 +10.00
24 మే 2024 71,490 -230.00
23 మే 2024 71,720 -1,540.00
22 మే 2024 73,260 -950.00
21 మే 2024 74,210 -380.00
20 మే 2024 74,590 +650.00
19 మే 2024 73,940 +10.00
18 మే 2024 73,930 +0.00
17 మే 2024 73,930 +800.00
అకోలా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,590
అకోలా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,770
అకోలా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,318
అకోలా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,770
అకోలా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (26 మే) 71,500
అకోలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,990
అకోలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,260
అకోలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,307
అకోలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,260
అకోలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,540
అకోలా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,030
అకోలా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,670
అకోలా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,900
అకోలా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,670
అకోలా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,630
అకోలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,880
అకోలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,400
అకోలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,205
అకోలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,880
అకోలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,610
అకోలా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అకోలా : వెండి రేటు

27 మే 2024
91,970.00
+1,360.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మే 2024 90,610 +10.00
25 మే 2024 90,600 +10.00
24 మే 2024 90,590 +240.00
23 మే 2024 90,350 -2,640.00
22 మే 2024 92,990 -1,740.00
21 మే 2024 94,730 -770.00
20 మే 2024 95,500 +4,340.00
19 మే 2024 91,160 +0.00
18 మే 2024 91,160 +10.00
17 మే 2024 91,150 +3,830.00
అకోలా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,500
అకోలా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,970
అకోలా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,951
అకోలా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,110
అకోలా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (26 మే) 90,610
అకోలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,020
అకోలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,670
అకోలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,760
అకోలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,670
అకోలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,820
అకోలా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,680
అకోలా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,190
అకోలా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,539
అకోలా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,190
అకోలా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,140
అకోలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,330
అకోలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,060
అకోలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,922
అకోలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,330
అకోలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,180
అకోలా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర