అకోలా, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

అకోలా : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
59,950
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 59,950 +180.00
05 జూన్ 2023 59,770 +240.00
04 జూన్ 2023 59,530 +0.00
03 జూన్ 2023 59,530 +10.00
02 జూన్ 2023 59,520 -660.00
01 జూన్ 2023 60,180 +10.00
31 మే 2023 60,170 +10.00
30 మే 2023 60,160 +510.00
29 మే 2023 59,650 +80.00
28 మే 2023 59,570 +10.00
అకోలా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,180
అకోలా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,520
అకోలా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,747
అకోలా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,180
అకోలా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 59,950
అకోలా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,580
అకోలా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,560
అకోలా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,514
అకోలా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,010
అకోలా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,170
అకోలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,240
అకోలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,520
అకోలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,244
అకోలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,520
అకోలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,010
అకోలా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
అకోలా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
అకోలా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,786
అకోలా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,890
అకోలా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,520
అకోలా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అకోలా : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
72,030.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,030 +60.00
05 జూన్ 2023 71,970 -110.00
04 జూన్ 2023 72,080 +10.00
03 జూన్ 2023 72,070 +0.00
02 జూన్ 2023 72,070 -630.00
01 జూన్ 2023 72,700 +480.00
31 మే 2023 72,220 +1,070.00
30 మే 2023 71,150 -30.00
29 మే 2023 71,180 -170.00
28 మే 2023 71,350 +0.00
అకోలా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,700
అకోలా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,970
అకోలా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,153
అకోలా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,700
అకోలా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,030
అకోలా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,990
అకోలా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,270
అకోలా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,765
అకోలా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,400
అకోలా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,220
అకోలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,180
అకోలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,210
అకోలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,813
అకోలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,290
అకోలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,400
అకోలా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,290
అకోలా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,850
అకోలా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,981
అకోలా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,450
అకోలా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,290
అకోలా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర