గురుదాస్‌పూర్, పంజాబ్ : బంగారం & వెండి ధర

గురుదాస్‌పూర్ : బంగారు రేటు

22 జూన్ 2024
71,620
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 71,620 -140.00
19 జూన్ 2024 71,760 +50.00
18 జూన్ 2024 71,710 +210.00
17 జూన్ 2024 71,500 -450.00
16 జూన్ 2024 71,950 +10.00
15 జూన్ 2024 71,940 +0.00
14 జూన్ 2024 71,940 +830.00
13 జూన్ 2024 71,110 -770.00
12 జూన్ 2024 71,880 +410.00
11 జూన్ 2024 71,470 +90.00
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,060
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,110
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,762
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,760
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 71,620
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,590
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,770
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,296
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,770
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,750
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,990
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,260
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,307
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,260
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,540
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,030
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,670
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,900
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,670
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,630
గురుదాస్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గురుదాస్‌పూర్ : వెండి రేటు

22 జూన్ 2024
89,390.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 89,390 -360.00
19 జూన్ 2024 89,750 +500.00
18 జూన్ 2024 89,250 +160.00
17 జూన్ 2024 89,090 -280.00
16 జూన్ 2024 89,370 +10.00
15 జూన్ 2024 89,360 +0.00
14 జూన్ 2024 89,360 +1,190.00
13 జూన్ 2024 88,170 -2,420.00
12 జూన్ 2024 90,590 +1,760.00
11 జూన్ 2024 88,830 -1,340.00
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,970
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,170
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,031
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,760
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 89,390
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,290
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,970
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,205
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,110
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,750
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,020
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,670
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,760
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,670
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,820
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,680
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,190
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,539
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,190
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,140
గురుదాస్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర