గోండా, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

గోండా : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,670
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,670 +210.00
14 జూలై 2024 73,460 +0.00
13 జూలై 2024 73,460 +10.00
12 జూలై 2024 73,450 -20.00
11 జూలై 2024 73,470 +620.00
10 జూలై 2024 72,850 +270.00
09 జూలై 2024 72,580 +100.00
08 జూలై 2024 72,480 -690.00
07 జూలై 2024 73,170 +0.00
06 జూలై 2024 73,170 +10.00
గోండా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,670
గోండా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,680
గోండా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,885
గోండా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,740
గోండా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,670
గోండా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,080
గోండా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,130
గోండా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,728
గోండా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,780
గోండా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,680
గోండా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,610
గోండా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,790
గోండా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,316
గోండా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,790
గోండా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,770
గోండా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,010
గోండా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,270
గోండా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,326
గోండా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,270
గోండా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,560
గోండా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గోండా : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,670.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,670 -460.00
14 జూలై 2024 93,130 +10.00
13 జూలై 2024 93,120 +0.00
12 జూలై 2024 93,120 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,150 +1,170.00
10 జూలై 2024 92,980 +50.00
09 జూలై 2024 92,930 +350.00
08 జూలై 2024 92,580 -960.00
07 జూలై 2024 93,540 +10.00
06 జూలై 2024 93,530 +10.00
గోండా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,150
గోండా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,610
గోండా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,568
గోండా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,610
గోండా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,670
గోండా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,000
గోండా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,200
గోండా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,496
గోండా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,780
గోండా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,450
గోండా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,320
గోండా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,990
గోండా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,228
గోండా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,130
గోండా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,780
గోండా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,040
గోండా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,690
గోండా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,781
గోండా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,690
గోండా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,840
గోండా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర