మేవాట్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

మేవాట్ : బంగారు రేటు

02 జూన్ 2023
60,180
+20.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 60,160 +10.00
31 మే 2023 60,150 +10.00
30 మే 2023 60,140 +510.00
29 మే 2023 59,630 +80.00
28 మే 2023 59,550 +0.00
27 మే 2023 59,550 +10.00
26 మే 2023 59,540 -100.00
25 మే 2023 59,640 -370.00
24 మే 2023 60,010 -390.00
23 మే 2023 60,400 -20.00
మేవాట్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,160
మేవాట్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,160
మేవాట్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 60,160
మేవాట్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,160
మేవాట్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 60,160
మేవాట్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,570
మేవాట్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,540
మేవాట్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,497
మేవాట్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,000
మేవాట్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,150
మేవాట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,220
మేవాట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,510
మేవాట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,229
మేవాట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,510
మేవాట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,990
మేవాట్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,750
మేవాట్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,950
మేవాట్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,771
మేవాట్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,870
మేవాట్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,500
మేవాట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మేవాట్ : వెండి రేటు

02 జూన్ 2023
72,770.00
+90.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 72,680 +480.00
31 మే 2023 72,200 +1,070.00
30 మే 2023 71,130 -30.00
29 మే 2023 71,160 -180.00
28 మే 2023 71,340 +10.00
27 మే 2023 71,330 +10.00
26 మే 2023 71,320 +1,070.00
25 మే 2023 70,250 -830.00
24 మే 2023 71,080 -1,090.00
23 మే 2023 72,170 -570.00
మేవాట్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,680
మేవాట్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,680
మేవాట్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,680
మేవాట్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,680
మేవాట్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 72,680
మేవాట్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,970
మేవాట్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,250
మేవాట్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,745
మేవాట్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,380
మేవాట్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,200
మేవాట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,160
మేవాట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,190
మేవాట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,793
మేవాట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,270
మేవాట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,380
మేవాట్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,270
మేవాట్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,830
మేవాట్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,963
మేవాట్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,440
మేవాట్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,270
మేవాట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర