కోలార్, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

కోలార్ : బంగారు రేటు

30 మే 2023
59,960
+260.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,700 +90.00
28 మే 2023 59,610 +0.00
27 మే 2023 59,610 +0.00
26 మే 2023 59,610 -90.00
25 మే 2023 59,700 -370.00
24 మే 2023 60,070 -390.00
23 మే 2023 60,460 -20.00
22 మే 2023 60,480 -120.00
21 మే 2023 60,600 +0.00
20 మే 2023 60,600 +10.00
కోలార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,630
కోలార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,610
కోలార్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,586
కోలార్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,060
కోలార్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,700
కోలార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,280
కోలార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,570
కోలార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,292
కోలార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,570
కోలార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,060
కోలార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,810
కోలార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,010
కోలార్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,832
కోలార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,930
కోలార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,570
కోలార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,870
కోలార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,500
కోలార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,462
కోలార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,870
కోలార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,900
కోలార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కోలార్ : వెండి రేటు

30 మే 2023
70,920.00
-310.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,230 -180.00
28 మే 2023 71,410 +10.00
27 మే 2023 71,400 +0.00
26 మే 2023 71,400 +1,080.00
25 మే 2023 70,320 -830.00
24 మే 2023 71,150 -1,090.00
23 మే 2023 72,240 -570.00
22 మే 2023 72,810 -620.00
21 మే 2023 73,430 +0.00
20 మే 2023 73,430 +10.00
కోలార్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,050
కోలార్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,320
కోలార్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,967
కోలార్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,460
కోలార్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,230
కోలార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,240
కోలార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,270
కోలార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,872
కోలార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,350
కోలార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,460
కోలార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,340
కోలార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,890
కోలార్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,034
కోలార్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,500
కోలార్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,340
కోలార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,460
కోలార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,710
కోలార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,418
కోలార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,020
కోలార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,620
కోలార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర