కర్నాల్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

కర్నాల్ : బంగారు రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
72,970
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 72,970 +760.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,210 +330.00
14 ఏప్రిల్ 2024 71,880 +0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 71,880 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 71,870 +270.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,600 +440.00
10 ఏప్రిల్ 2024 71,160 -110.00
09 ఏప్రిల్ 2024 71,270 +410.00
08 ఏప్రిల్ 2024 70,860 +340.00
07 ఏప్రిల్ 2024 70,520 +0.00
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,970
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,240
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 70,862
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,240
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 72,970
కర్నాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,020
కర్నాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,650
కర్నాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,882
కర్నాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,650
కర్నాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,610
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,870
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,380
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,188
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,870
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,590
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,380
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,590
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,364
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,380
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,650
కర్నాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కర్నాల్ : వెండి రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
83,670.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 83,670 -330.00
15 ఏప్రిల్ 2024 84,000 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,220 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,210 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,200 +160.00
11 ఏప్రిల్ 2024 83,040 +270.00
10 ఏప్రిల్ 2024 82,770 +200.00
09 ఏప్రిల్ 2024 82,570 +560.00
08 ఏప్రిల్ 2024 82,010 +1,030.00
07 ఏప్రిల్ 2024 80,980 +10.00
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,000
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,650
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,434
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,650
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 83,670
కర్నాల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,660
కర్నాల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,170
కర్నాల్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,519
కర్నాల్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,170
కర్నాల్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,120
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,310
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,040
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,904
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,310
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,160
కర్నాల్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,330
కర్నాల్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,850
కర్నాల్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,138
కర్నాల్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,330
కర్నాల్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,320
కర్నాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర