ఫరీద్కోట్ : బంగారం & వెండి ధర, ఫరీద్కోట్ బంగారు రేట్లు, ఫరీద్కోట్ వెండి రేట్లు

ఫరీద్కోట్, పంజాబ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఫరీద్కోట్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,400
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,400 +50.00
18 మే 2022 51,350 -80.00
17 మే 2022 51,430 +390.00
16 మే 2022 51,040 -310.00
15 మే 2022 51,350 +0.00
14 మే 2022 51,350 +0.00
13 మే 2022 51,350 -660.00
12 మే 2022 52,010 +240.00
11 మే 2022 51,770 -380.00
10 మే 2022 52,150 -400.00
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,970
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,040
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,847
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,460
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,400
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,520
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,400
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,341
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,790
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,460
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,500
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,400
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,206
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,400
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,150
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,750
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,800
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,528
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,800
ఫరీద్కోట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,400
ఫరీద్కోట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఫరీద్కోట్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
62,200.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,200 -390.00
18 మే 2022 62,590 +240.00
17 మే 2022 62,350 +1,630.00
16 మే 2022 60,720 +590.00
15 మే 2022 60,130 +0.00
14 మే 2022 60,130 +0.00
13 మే 2022 60,130 -2,050.00
12 మే 2022 62,180 +140.00
11 మే 2022 62,040 -900.00
10 మే 2022 62,940 -1,070.00
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,420
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,130
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,766
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,420
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,200
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,620
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,420
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,773
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,070
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,420
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,060
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,520
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,147
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,520
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 68,990
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,580
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,160
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,602
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,410
ఫరీద్కోట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,520
ఫరీద్కోట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర