అరియలూర్, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

అరియలూర్ : బంగారు రేటు

27 మే 2024
72,100
+390.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మే 2024 71,710 +10.00
25 మే 2024 71,700 +0.00
24 మే 2024 71,700 -230.00
23 మే 2024 71,930 -1,540.00
22 మే 2024 73,470 -960.00
21 మే 2024 74,430 -380.00
20 మే 2024 74,810 +650.00
19 మే 2024 74,160 +10.00
18 మే 2024 74,150 +10.00
17 మే 2024 74,140 +790.00
అరియలూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,810
అరియలూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,970
అరియలూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,528
అరియలూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,980
అరియలూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (26 మే) 71,710
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,210
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,460
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,515
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,460
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,750
అరియలూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,230
అరియలూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,860
అరియలూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,092
అరియలూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,860
అరియలూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,830
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,070
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,570
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,385
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,070
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,790
అరియలూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అరియలూర్ : వెండి రేటు

27 మే 2024
92,250.00
+1,380.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మే 2024 90,870 +10.00
25 మే 2024 90,860 +10.00
24 మే 2024 90,850 +240.00
23 మే 2024 90,610 -2,650.00
22 మే 2024 93,260 -1,750.00
21 మే 2024 95,010 -770.00
20 మే 2024 95,780 +4,350.00
19 మే 2024 91,430 +10.00
18 మే 2024 91,420 +10.00
17 మే 2024 91,410 +3,830.00
అరియలూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,780
అరియలూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,200
అరియలూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 87,204
అరియలూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,350
అరియలూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (26 మే) 90,870
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,260
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,890
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,998
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,890
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,060
అరియలూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,900
అరియలూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,400
అరియలూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,756
అరియలూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,400
అరియలూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,360
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,540
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,260
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,129
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,540
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,390
అరియలూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర