బంకా, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

బంకా : బంగారు రేటు

22 జూన్ 2024
71,580
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 71,580 -1,000.00
20 జూన్ 2024 72,580 +860.00
19 జూన్ 2024 71,720 +50.00
18 జూన్ 2024 71,670 +210.00
17 జూన్ 2024 71,460 -450.00
16 జూన్ 2024 71,910 +0.00
15 జూన్ 2024 71,910 +10.00
14 జూన్ 2024 71,900 +830.00
13 జూన్ 2024 71,070 -770.00
12 జూన్ 2024 71,840 +410.00
బంకా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,020
బంకా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,070
బంకా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,764
బంకా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,720
బంకా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 71,580
బంకా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,550
బంకా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,730
బంకా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,257
బంకా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,730
బంకా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,710
బంకా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,950
బంకా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,220
బంకా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,268
బంకా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,220
బంకా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,500
బంకా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,000
బంకా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,640
బంకా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,866
బంకా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,640
బంకా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,600
బంకా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బంకా : వెండి రేటు

22 జూన్ 2024
89,340.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 89,340 -2,510.00
20 జూన్ 2024 91,850 +2,150.00
19 జూన్ 2024 89,700 +500.00
18 జూన్ 2024 89,200 +160.00
17 జూన్ 2024 89,040 -280.00
16 జూన్ 2024 89,320 +0.00
15 జూన్ 2024 89,320 +10.00
14 జూన్ 2024 89,310 +1,180.00
13 జూన్ 2024 88,130 -2,410.00
12 జూన్ 2024 90,540 +1,760.00
బంకా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,920
బంకా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,130
బంకా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,071
బంకా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,710
బంకా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 89,340
బంకా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,240
బంకా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,930
బంకా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,158
బంకా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,070
బంకా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,700
బంకా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,970
బంకా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,630
బంకా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,716
బంకా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,630
బంకా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,780
బంకా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,640
బంకా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,150
బంకా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,499
బంకా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,150
బంకా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,100
బంకా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర