కరీం నగర్, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

కరీం నగర్ : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
60,050
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 60,050 +190.00
05 జూన్ 2023 59,860 +240.00
04 జూన్ 2023 59,620 +0.00
03 జూన్ 2023 59,620 +10.00
02 జూన్ 2023 59,610 -660.00
01 జూన్ 2023 60,270 +0.00
31 మే 2023 60,270 +20.00
30 మే 2023 60,250 +500.00
29 మే 2023 59,750 +90.00
28 మే 2023 59,660 +0.00
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,270
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,610
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,838
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,270
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 60,050
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,680
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,650
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,611
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,110
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,270
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,330
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,620
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,340
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,620
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,100
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,860
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,050
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,878
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,980
కరీం నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,610
కరీం నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కరీం నగర్ : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
72,140.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,140 +60.00
05 జూన్ 2023 72,080 -110.00
04 జూన్ 2023 72,190 +0.00
03 జూన్ 2023 72,190 +10.00
02 జూన్ 2023 72,180 -630.00
01 జూన్ 2023 72,810 +480.00
31 మే 2023 72,330 +1,070.00
30 మే 2023 71,260 -30.00
29 మే 2023 71,290 -180.00
28 మే 2023 71,470 +10.00
కరీం నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,810
కరీం నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,080
కరీం నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,265
కరీం నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,810
కరీం నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,140
కరీం నగర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,110
కరీం నగర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,380
కరీం నగర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,882
కరీం నగర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,520
కరీం నగర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,330
కరీం నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,300
కరీం నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,330
కరీం నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,931
కరీం నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,410
కరీం నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,520
కరీం నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,400
కరీం నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,940
కరీం నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,087
కరీం నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,560
కరీం నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,400
కరీం నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర