రోహ్తాస్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

రోహ్తాస్ : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,230
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,230 +720.00
30 నవంబర్ 2023 62,510 -320.00
29 నవంబర్ 2023 62,830 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,490 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,540 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,530 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,530 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,520 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,220 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,160 -180.00
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,230
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,230
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,230
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,230
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,230
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,830
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,740
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,940
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,830
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,510
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,300
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,520
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,165
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,470
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,950
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,510
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,260
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,881
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,450
రోహ్తాస్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,470
రోహ్తాస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రోహ్తాస్ : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
77,640.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 77,640 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,220 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,080 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,410 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,120 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,110 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,110 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,100 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,080 +130.00
22 నవంబర్ 2023 72,950 -470.00
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,640
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 77,640
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,640
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,640
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 77,640
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,220
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,060
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,638
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,350
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,220
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,910
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,690
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,556
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,740
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,700
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,790
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,730
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,152
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,780
రోహ్తాస్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,740
రోహ్తాస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర