కరౌలి, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

కరౌలి : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
62,740
+230.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,510 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,560 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,560 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,550 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,550 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,240 +50.00
22 నవంబర్ 2023 61,190 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,370 +510.00
20 నవంబర్ 2023 60,860 -40.00
19 నవంబర్ 2023 60,900 +10.00
కరౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,510
కరౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,760
కరౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,841
కరౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,860
కరౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,510
కరౌలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,320
కరౌలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,540
కరౌలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,187
కరౌలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,490
కరౌలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,980
కరౌలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,540
కరౌలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,290
కరౌలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,905
కరౌలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,470
కరౌలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,490
కరౌలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,520
కరౌలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,290
కరౌలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,947
కరౌలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,330
కరౌలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,430
కరౌలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కరౌలి : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
75,740.00
+300.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,440 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,150 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,140 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,140 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,130 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,110 +130.00
22 నవంబర్ 2023 72,980 -470.00
21 నవంబర్ 2023 73,450 +570.00
20 నవంబర్ 2023 72,880 -470.00
19 నవంబర్ 2023 73,350 +10.00
కరౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,440
కరౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,090
కరౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,381
కరౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,380
కరౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,440
కరౌలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,930
కరౌలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,710
కరౌలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,585
కరౌలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,770
కరౌలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,730
కరౌలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,820
కరౌలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,760
కరౌలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,181
కరౌలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,810
కరౌలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,770
కరౌలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,390
కరౌలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,880
కరౌలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,054
కరౌలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,040
కరౌలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,390
కరౌలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర