రాజౌరి గార్డెన్, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

రాజౌరి గార్డెన్ : బంగారు రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
72,870
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 72,870 +770.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,100 +320.00
14 ఏప్రిల్ 2024 71,780 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 71,770 +0.00
12 ఏప్రిల్ 2024 71,770 +280.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,490 +430.00
10 ఏప్రిల్ 2024 71,060 -100.00
09 ఏప్రిల్ 2024 71,160 +400.00
08 ఏప్రిల్ 2024 70,760 +340.00
07 ఏప్రిల్ 2024 70,420 +0.00
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,870
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,140
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 70,759
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,140
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 72,870
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 67,920
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,560
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,787
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,560
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,520
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,770
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,290
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,097
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,770
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,500
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,280
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,500
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,274
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,280
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,560
రాజౌరి గార్డెన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రాజౌరి గార్డెన్ : వెండి రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
83,550.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 83,550 -320.00
15 ఏప్రిల్ 2024 83,870 +770.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,100 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,090 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,080 +160.00
11 ఏప్రిల్ 2024 82,920 +270.00
10 ఏప్రిల్ 2024 82,650 +200.00
09 ఏప్రిల్ 2024 82,450 +560.00
08 ఏప్రిల్ 2024 81,890 +1,030.00
07 ఏప్రిల్ 2024 80,860 +10.00
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,870
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,540
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,316
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,540
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 83,550
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,550
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,070
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,411
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,070
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,010
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,200
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 68,940
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,800
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,200
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,060
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,220
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,750
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,033
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,220
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,210
రాజౌరి గార్డెన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర