జల్పాయిగురి, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

జల్పాయిగురి : బంగారు రేటు

18 జూన్ 2024
71,200
-200.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 71,400 -450.00
16 జూన్ 2024 71,850 +0.00
15 జూన్ 2024 71,850 +10.00
14 జూన్ 2024 71,840 +820.00
13 జూన్ 2024 71,020 -760.00
12 జూన్ 2024 71,780 +400.00
11 జూన్ 2024 71,380 +100.00
10 జూన్ 2024 71,280 +80.00
09 జూన్ 2024 71,200 +0.00
08 జూన్ 2024 71,200 +10.00
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,960
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,020
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,677
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,660
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 71,400
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,490
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,670
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,201
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,680
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,660
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,900
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,170
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,213
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,170
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,450
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 67,940
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,590
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,813
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,590
జల్పాయిగురి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,540
జల్పాయిగురి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జల్పాయిగురి : వెండి రేటు

18 జూన్ 2024
88,480.00
-490.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 88,970 -280.00
16 జూన్ 2024 89,250 +10.00
15 జూన్ 2024 89,240 +0.00
14 జూన్ 2024 89,240 +1,180.00
13 జూన్ 2024 88,060 -2,410.00
12 జూన్ 2024 90,470 +1,760.00
11 జూన్ 2024 88,710 -1,340.00
10 జూన్ 2024 90,050 +1,120.00
09 జూన్ 2024 88,930 +0.00
08 జూన్ 2024 88,930 +10.00
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,850
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,060
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,011
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,640
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 88,970
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,160
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,860
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,088
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,000
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,630
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,910
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,570
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,651
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,570
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,710
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,580
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,100
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,440
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,100
జల్పాయిగురి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,040
జల్పాయిగురి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర