బలోడా బజార్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

బలోడా బజార్ : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
59,860
-70.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 59,930 +190.00
05 జూన్ 2023 59,740 +230.00
04 జూన్ 2023 59,510 +10.00
03 జూన్ 2023 59,500 +0.00
02 జూన్ 2023 59,500 -650.00
01 జూన్ 2023 60,150 +0.00
31 మే 2023 60,150 +20.00
30 మే 2023 60,130 +500.00
29 మే 2023 59,630 +90.00
28 మే 2023 59,540 +0.00
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,150
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,500
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,722
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,150
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 59,930
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,560
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,530
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,489
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 59,990
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,150
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,210
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,500
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,221
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,500
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,980
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,740
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,940
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,764
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,870
బలోడా బజార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,500
బలోడా బజార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బలోడా బజార్ : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
71,910.00
-90.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,000 +60.00
05 జూన్ 2023 71,940 -110.00
04 జూన్ 2023 72,050 +10.00
03 జూన్ 2023 72,040 +0.00
02 జూన్ 2023 72,040 -630.00
01 జూన్ 2023 72,670 +480.00
31 మే 2023 72,190 +1,070.00
30 మే 2023 71,120 -30.00
29 మే 2023 71,150 -180.00
28 మే 2023 71,330 +10.00
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,670
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,940
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,123
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,670
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,000
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,960
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,240
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,735
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,370
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,190
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,150
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,180
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,783
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,260
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,370
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,260
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,820
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,955
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,430
బలోడా బజార్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,260
బలోడా బజార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర