నాగపట్నం, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

నాగపట్నం : బంగారు రేటు

18 జూన్ 2024
71,500
-210.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 71,710 -450.00
16 జూన్ 2024 72,160 +10.00
15 జూన్ 2024 72,150 +0.00
14 జూన్ 2024 72,150 +830.00
13 జూన్ 2024 71,320 -770.00
12 జూన్ 2024 72,090 +410.00
11 జూన్ 2024 71,680 +90.00
10 జూన్ 2024 71,590 +90.00
09 జూన్ 2024 71,500 +0.00
08 జూన్ 2024 71,500 +10.00
నాగపట్నం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,270
నాగపట్నం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,320
నాగపట్నం బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,983
నాగపట్నం బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,970
నాగపట్నం బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 71,710
నాగపట్నం బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,810
నాగపట్నం బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,970
నాగపట్నం బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,507
నాగపట్నం బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,980
నాగపట్నం బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,960
నాగపట్నం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,210
నాగపట్నం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,460
నాగపట్నం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,515
నాగపట్నం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,460
నాగపట్నం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,750
నాగపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,230
నాగపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,860
నాగపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,092
నాగపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,860
నాగపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,830
నాగపట్నం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నాగపట్నం : వెండి రేటు

18 జూన్ 2024
88,950.00
-400.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 89,350 -280.00
16 జూన్ 2024 89,630 +10.00
15 జూన్ 2024 89,620 +0.00
14 జూన్ 2024 89,620 +1,190.00
13 జూన్ 2024 88,430 -2,420.00
12 జూన్ 2024 90,850 +1,760.00
11 జూన్ 2024 89,090 -1,350.00
10 జూన్ 2024 90,440 +1,130.00
09 జూన్ 2024 89,310 +10.00
08 జూన్ 2024 89,300 +0.00
నాగపట్నం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,250
నాగపట్నం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,430
నాగపట్నం వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,394
నాగపట్నం వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,030
నాగపట్నం వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 89,350
నాగపట్నం వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,570
నాగపట్నం వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,200
నాగపట్నం వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,461
నాగపట్నం వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,350
నాగపట్నం వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,020
నాగపట్నం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,260
నాగపట్నం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,890
నాగపట్నం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,998
నాగపట్నం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,890
నాగపట్నం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,060
నాగపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,900
నాగపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,400
నాగపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,756
నాగపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,400
నాగపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,360
నాగపట్నం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర