టుటికోరిన్, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

టుటికోరిన్ : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,660
+150.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,510 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,460 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,460 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,450 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,720 -330.00
29 నవంబర్ 2023 63,050 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,700 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,750 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,750 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,740 +0.00
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,460
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,510
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,220
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,450
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,510
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,050
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,940
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,150
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,040
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,720
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,510
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,710
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,369
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,670
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,160
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,720
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,460
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,084
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,650
టుటికోరిన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,660
టుటికోరిన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

టుటికోరిన్ : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
75,960.00
-140.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 76,100 -1,820.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,920 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,910 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,900 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,490 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,340 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,670 +1,300.00
27 నవంబర్ 2023 74,370 +0.00
26 నవంబర్ 2023 74,370 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,360 +0.00
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,920
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 76,100
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,458
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,900
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 76,100
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,490
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,300
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,888
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,590
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,490
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,160
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,920
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,800
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,980
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,950
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,050
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,970
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,402
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,040
టుటికోరిన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,980
టుటికోరిన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర