సోలన్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

సోలన్ : బంగారు రేటు

24 మే 2024
71,790
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మే 2024 71,790 -1,540.00
22 మే 2024 73,330 -960.00
21 మే 2024 74,290 -380.00
20 మే 2024 74,670 +650.00
19 మే 2024 74,020 +10.00
18 మే 2024 74,010 +0.00
17 మే 2024 74,010 +800.00
16 మే 2024 73,210 -130.00
15 మే 2024 73,340 +800.00
14 మే 2024 72,540 +470.00
సోలన్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,670
సోలన్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,840
సోలన్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,506
సోలన్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,850
సోలన్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (23 మే) 71,790
సోలన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,070
సోలన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,330
సోలన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,382
సోలన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,330
సోలన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,610
సోలన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,110
సోలన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,740
సోలన్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,970
సోలన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,740
సోలన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,700
సోలన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,950
సోలన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,460
సోలన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,271
సోలన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,950
సోలన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,670
సోలన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సోలన్ : వెండి రేటు

24 మే 2024
90,440.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మే 2024 90,440 -2,650.00
22 మే 2024 93,090 -1,740.00
21 మే 2024 94,830 -770.00
20 మే 2024 95,600 +4,340.00
19 మే 2024 91,260 +10.00
18 మే 2024 91,250 +0.00
17 మే 2024 91,250 +3,830.00
16 మే 2024 87,420 +380.00
15 మే 2024 87,040 +1,540.00
14 మే 2024 85,500 +560.00
సోలన్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,600
సోలన్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,050
సోలన్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,545
సోలన్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,190
సోలన్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (23 మే) 90,440
సోలన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,110
సోలన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,750
సోలన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,846
సోలన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,750
సోలన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,910
సోలన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,760
సోలన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,270
సోలన్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,618
సోలన్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,270
సోలన్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,220
సోలన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,400
సోలన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,140
సోలన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,998
సోలన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,400
సోలన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,250
సోలన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర