మోరెనా, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

మోరెనా : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
60,010
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 60,010 +180.00
05 జూన్ 2023 59,830 +240.00
04 జూన్ 2023 59,590 +0.00
03 జూన్ 2023 59,590 +10.00
02 జూన్ 2023 59,580 -660.00
01 జూన్ 2023 60,240 +10.00
31 మే 2023 60,230 +10.00
30 మే 2023 60,220 +510.00
29 మే 2023 59,710 +80.00
28 మే 2023 59,630 +0.00
మోరెనా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,240
మోరెనా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,580
మోరెనా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,807
మోరెనా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,240
మోరెనా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 60,010
మోరెనా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,650
మోరెనా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,620
మోరెనా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,577
మోరెనా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,080
మోరెనా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,230
మోరెనా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,300
మోరెనా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,590
మోరెనా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,310
మోరెనా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,590
మోరెనా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,070
మోరెనా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,830
మోరెనా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,020
మోరెనా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,847
మోరెనా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,950
మోరెనా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,580
మోరెనా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మోరెనా : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
72,100.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,100 +50.00
05 జూన్ 2023 72,050 -100.00
04 జూన్ 2023 72,150 +0.00
03 జూన్ 2023 72,150 +10.00
02 జూన్ 2023 72,140 -630.00
01 జూన్ 2023 72,770 +470.00
31 మే 2023 72,300 +1,080.00
30 మే 2023 71,220 -30.00
29 మే 2023 71,250 -180.00
28 మే 2023 71,430 +10.00
మోరెనా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,770
మోరెనా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,050
మోరెనా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,227
మోరెనా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,770
మోరెనా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,100
మోరెనా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,070
మోరెనా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,340
మోరెనా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,843
మోరెనా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,480
మోరెనా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,300
మోరెనా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,260
మోరెనా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,290
మోరెనా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,892
మోరెనా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,370
మోరెనా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,480
మోరెనా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,360
మోరెనా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,910
మోరెనా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,052
మోరెనా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,520
మోరెనా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,360
మోరెనా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర