డార్జిలింగ్, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

డార్జిలింగ్ : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,190
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,190 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,460 -320.00
29 నవంబర్ 2023 62,780 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,440 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,490 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,490 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,480 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,480 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,170 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,110 -180.00
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,190
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,190
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,190
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,190
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,190
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,780
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,690
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,893
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,790
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,460
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,250
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,470
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,118
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,430
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,910
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,470
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,220
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,835
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,400
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,420
డార్జిలింగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

డార్జిలింగ్ : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
77,570.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 77,570 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,160 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,020 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,350 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,060 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,050 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,050 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,040 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,020 +120.00
22 నవంబర్ 2023 72,900 -460.00
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,570
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 77,570
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,570
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,570
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 77,570
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,160
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,010
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,581
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,290
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,160
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,850
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,630
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,501
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,690
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,640
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,730
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,680
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,080
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,720
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,680
డార్జిలింగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర