సాంబా, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

సాంబా : బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
57,840
-130.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 57,970 -760.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,730 -230.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,960 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,220 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,220 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,210 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,090 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,650 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,490 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,490 +240.00
సాంబా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,650
సాంబా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,970
సాంబా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,174
సాంబా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
సాంబా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 57,970
సాంబా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,630
సాంబా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,400
సాంబా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,057
సాంబా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,440
సాంబా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,540
సాంబా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,120
సాంబా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,360
సాంబా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,325
సాంబా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,360
సాంబా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,120
సాంబా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,280
సాంబా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,240
సాంబా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,233
సాంబా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,280
సాంబా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,360
సాంబా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సాంబా : వెండి రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
70,590.00
-40.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 70,630 -1,150.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,780 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,120 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,340 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,340 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,330 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,070 -150.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,220 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,550 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,540 +420.00
సాంబా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,960
సాంబా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,630
సాంబా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,532
సాంబా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,950
సాంబా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 70,630
సాంబా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,530
సాంబా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,010
సాంబా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,188
సాంబా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,180
సాంబా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,530
సాంబా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,540
సాంబా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,040
సాంబా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,738
సాంబా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,040
సాంబా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,620
సాంబా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,100
సాంబా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,410
సాంబా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,568
సాంబా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,820
సాంబా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,030
సాంబా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర