మోగా, పంజాబ్ : బంగారం & వెండి ధర

మోగా : బంగారు రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
72,990
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 72,990 +760.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,230 +330.00
14 ఏప్రిల్ 2024 71,900 +0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 71,900 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 71,890 +270.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,620 +440.00
10 ఏప్రిల్ 2024 71,180 -110.00
09 ఏప్రిల్ 2024 71,290 +410.00
08 ఏప్రిల్ 2024 70,880 +340.00
07 ఏప్రిల్ 2024 70,540 +0.00
మోగా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,990
మోగా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,260
మోగా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 70,882
మోగా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,260
మోగా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 72,990
మోగా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,030
మోగా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,670
మోగా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,900
మోగా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,670
మోగా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,630
మోగా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,880
మోగా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,400
మోగా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,205
మోగా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,880
మోగా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,610
మోగా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,390
మోగా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,600
మోగా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,381
మోగా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,390
మోగా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,670
మోగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మోగా : వెండి రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
83,690.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 83,690 -330.00
15 ఏప్రిల్ 2024 84,020 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,240 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,230 +0.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,230 +170.00
11 ఏప్రిల్ 2024 83,060 +270.00
10 ఏప్రిల్ 2024 82,790 +200.00
09 ఏప్రిల్ 2024 82,590 +560.00
08 ఏప్రిల్ 2024 82,030 +1,030.00
07 ఏప్రిల్ 2024 81,000 +10.00
మోగా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,020
మోగా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,670
మోగా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,455
మోగా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,670
మోగా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 83,690
మోగా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,680
మోగా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,190
మోగా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,539
మోగా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,190
మోగా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,140
మోగా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,330
మోగా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,060
మోగా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,922
మోగా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,330
మోగా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,180
మోగా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,350
మోగా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,870
మోగా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,157
మోగా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,350
మోగా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,340
మోగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర