పన్నా, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

పన్నా : బంగారు రేటు

28 ఫిబ్రవరి 2024
62,270
-170.00
తేదీ ధర మార్పు
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,440 +160.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,280 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,440 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,430 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,430 +360.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,070 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,230 +10.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 62,220 +120.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 62,100 +190.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 61,910 +10.00
పన్నా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,950
పన్నా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,460
పన్నా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,253
పన్నా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,950
పన్నా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (27 ఫిబ్రవరి) 62,440
పన్నా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,460
పన్నా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,670
పన్నా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,446
పన్నా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,460
పన్నా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,730
పన్నా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,770
పన్నా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,140
పన్నా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,577
పన్నా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,340
పన్నా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,320
పన్నా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,930
పన్నా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,830
పన్నా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,037
పన్నా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,930
పన్నా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,610
పన్నా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పన్నా : వెండి రేటు

28 ఫిబ్రవరి 2024
69,220.00
-270.00
తేదీ ధర మార్పు
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,490 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,740 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,750 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,750 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,740 +230.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,510 -450.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 70,960 -560.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 71,520 -30.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 71,550 -800.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 72,350 +0.00
పన్నా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,400
పన్నా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,490
పన్నా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,057
పన్నా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,400
పన్నా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (27 ఫిబ్రవరి) 69,490
పన్నా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,420
పన్నా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,940
పన్నా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,233
పన్నా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,420
పన్నా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,420
పన్నా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,770
పన్నా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,410
పన్నా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,622
పన్నా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,760
పన్నా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,380
పన్నా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,340
పన్నా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,170
పన్నా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,754
పన్నా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,460
పన్నా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,340
పన్నా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర