గడగ్, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

గడగ్ : బంగారు రేటు

02 జూన్ 2023
60,140
-80.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 60,220 +0.00
31 మే 2023 60,220 +20.00
30 మే 2023 60,200 +500.00
29 మే 2023 59,700 +90.00
28 మే 2023 59,610 +0.00
27 మే 2023 59,610 +0.00
26 మే 2023 59,610 -90.00
25 మే 2023 59,700 -370.00
24 మే 2023 60,070 -390.00
23 మే 2023 60,460 -20.00
గడగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,220
గడగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,220
గడగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 60,220
గడగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,220
గడగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 60,220
గడగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,630
గడగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,610
గడగ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,562
గడగ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,060
గడగ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,220
గడగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,280
గడగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,570
గడగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,292
గడగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,570
గడగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,060
గడగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,810
గడగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,010
గడగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,832
గడగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,930
గడగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,570
గడగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గడగ్ : వెండి రేటు

02 జూన్ 2023
72,690.00
-70.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 72,760 +480.00
31 మే 2023 72,280 +1,080.00
30 మే 2023 71,200 -30.00
29 మే 2023 71,230 -180.00
28 మే 2023 71,410 +10.00
27 మే 2023 71,400 +0.00
26 మే 2023 71,400 +1,080.00
25 మే 2023 70,320 -830.00
24 మే 2023 71,150 -1,090.00
23 మే 2023 72,240 -570.00
గడగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,760
గడగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,760
గడగ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,760
గడగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,760
గడగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 72,760
గడగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,050
గడగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,320
గడగ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,823
గడగ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,460
గడగ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,280
గడగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,240
గడగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,270
గడగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,872
గడగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,350
గడగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,460
గడగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,340
గడగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,890
గడగ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,034
గడగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,500
గడగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,340
గడగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర