లోహిత్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

లోహిత్ : బంగారు రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
62,320
+140.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,180 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,340 +0.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 62,340 +130.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 62,210 +190.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 62,020 +0.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 62,020 +10.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 62,010 +210.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 61,800 +230.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 61,570 -90.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 61,660 -590.00
లోహిత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,070
లోహిత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,570
లోహిత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,333
లోహిత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,070
లోహిత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 62,180
లోహిత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,580
లోహిత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,780
లోహిత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,563
లోహిత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,580
లోహిత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,850
లోహిత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,880
లోహిత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,250
లోహిత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,692
లోహిత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,450
లోహిత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,440
లోహిత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,050
లోహిత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,940
లోహిత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,150
లోహిత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,040
లోహిత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,720
లోహిత్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

లోహిత్ : వెండి రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
70,340.00
-300.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,640 -450.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 71,090 -560.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 71,650 -30.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 71,680 -810.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 72,490 +10.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 72,480 +0.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 72,480 +990.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 71,490 +1,030.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 70,460 +480.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 69,980 -1,430.00
లోహిత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,540
లోహిత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,980
లోహిత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,380
లోహిత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,540
లోహిత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 70,640
లోహిత్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,560
లోహిత్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 71,070
లోహిత్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,367
లోహిత్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,560
లోహిత్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,550
లోహిత్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,920
లోహిత్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,540
లోహిత్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,761
లోహిత్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,900
లోహిత్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,520
లోహిత్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,490
లోహిత్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,300
లోహిత్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,888
లోహిత్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,590
లోహిత్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,490
లోహిత్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర