ధలై, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

ధలై : బంగారు రేటు

14 జూలై 2024
73,790
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 73,790 +10.00
12 జూలై 2024 73,780 -20.00
11 జూలై 2024 73,800 +620.00
10 జూలై 2024 73,180 +270.00
09 జూలై 2024 72,910 +100.00
08 జూలై 2024 72,810 -690.00
07 జూలై 2024 73,500 +0.00
06 జూలై 2024 73,500 +10.00
05 జూలై 2024 73,490 +710.00
04 జూలై 2024 72,780 -20.00
ధలై బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,800
ధలై బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 72,000
ధలై బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,108
ధలై బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 72,070
ధలై బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 73,790
ధలై బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,410
ధలై బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,450
ధలై బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,050
ధలై బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,100
ధలై బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 72,000
ధలై బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,950
ధలై బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,110
ధలై బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,641
ధలై బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,110
ధలై బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,090
ధలై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,340
ధలై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,580
ధలై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,647
ధలై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,580
ధలై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,880
ధలై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ధలై : వెండి రేటు

14 జూలై 2024
93,540.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 93,540 +10.00
12 జూలై 2024 93,530 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,570 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,400 +50.00
09 జూలై 2024 93,350 +350.00
08 జూలై 2024 93,000 -960.00
07 జూలై 2024 93,960 +10.00
06 జూలై 2024 93,950 +10.00
05 జూలై 2024 93,940 +1,640.00
04 జూలై 2024 92,300 -30.00
ధలై వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,570
ధలై వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 90,010
ధలై వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,933
ధలై వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 90,010
ధలై వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 93,540
ధలై వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,420
ధలై వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,590
ధలై వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,898
ధలై వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,200
ధలై వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,860
ధలై వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,750
ధలై వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,350
ధలై వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,624
ధలై వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,500
ధలై వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,190
ధలై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,420
ధలై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 76,030
ధలై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,149
ధలై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 76,030
ధలై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,210
ధలై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర