ధలై : బంగారం & వెండి ధర, ధలై బంగారు రేట్లు, ధలై వెండి రేట్లు

ధలై, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

ధలై : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,970
+340.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,630 +40.00
18 మే 2022 51,590 -70.00
17 మే 2022 51,660 +380.00
16 మే 2022 51,280 -310.00
15 మే 2022 51,590 +0.00
14 మే 2022 51,590 +0.00
13 మే 2022 51,590 -660.00
12 మే 2022 52,250 +240.00
11 మే 2022 52,010 -380.00
10 మే 2022 52,390 -400.00
ధలై బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,210
ధలై బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,280
ధలై బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,087
ధలై బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,710
ధలై బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,630
ధలై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,770
ధలై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,640
ధలై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,589
ధలై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 53,040
ధలై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,710
ధలై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,750
ధలై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,640
ధలై బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,453
ధలై బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,640
ధలై బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,390
ధలై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 53,000
ధలై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 49,030
ధలై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,763
ధలై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 49,030
ధలై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,640
ధలై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ధలై : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
63,300.00
+810.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,490 -390.00
18 మే 2022 62,880 +240.00
17 మే 2022 62,640 +1,640.00
16 మే 2022 61,000 +590.00
15 మే 2022 60,410 +0.00
14 మే 2022 60,410 +0.00
13 మే 2022 60,410 -2,050.00
12 మే 2022 62,460 +130.00
11 మే 2022 62,330 -900.00
10 మే 2022 63,230 -1,080.00
ధలై వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,720
ధలై వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,410
ధలై వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,055
ధలై వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,720
ధలై వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,490
ధలై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,950
ధలై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,720
ధలై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 69,091
ధలై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,390
ధలై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,720
ధలై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,400
ధలై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,830
ధలై వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,471
ధలై వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,830
ధలై వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,310
ధలై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,890
ధలై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,440
ధలై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,899
ధలై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,690
ధలై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,830
ధలై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర