కోజికోడ్, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

కోజికోడ్ : బంగారు రేటు

23 జూలై 2024
72,960
-220.00
తేదీ ధర మార్పు
22 జూలై 2024 73,180 -260.00
21 జూలై 2024 73,440 +10.00
20 జూలై 2024 73,430 +0.00
19 జూలై 2024 73,430 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,600 +80.00
17 జూలై 2024 74,520 -160.00
16 జూలై 2024 74,680 +800.00
15 జూలై 2024 73,880 +210.00
14 జూలై 2024 73,670 +10.00
13 జూలై 2024 73,660 +0.00
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,680
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,880
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,347
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,940
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (22 జూలై) 73,180
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,280
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,330
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,928
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,980
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,880
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,820
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,980
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,517
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,990
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,970
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,220
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,460
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,525
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,460
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,760
కోజికోడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కోజికోడ్ : వెండి రేటు

23 జూలై 2024
89,110.00
-320.00
తేదీ ధర మార్పు
22 జూలై 2024 89,430 -540.00
21 జూలై 2024 89,970 +10.00
20 జూలై 2024 89,960 +0.00
19 జూలై 2024 89,960 -2,120.00
18 జూలై 2024 92,080 -160.00
17 జూలై 2024 92,240 -1,840.00
16 జూలై 2024 94,080 +1,160.00
15 జూలై 2024 92,920 -470.00
14 జూలై 2024 93,390 +10.00
13 జూలై 2024 93,380 +0.00
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,410
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,430
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,278
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,860
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (22 జూలై) 89,430
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,260
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,450
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,745
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,040
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,700
కోజికోడ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,580
కోజికోడ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,220
కోజికోడ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,474
కోజికోడ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,360
కోజికోడ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,030
కోజికోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,280
కోజికోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,900
కోజికోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,009
కోజికోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,900
కోజికోడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,070
కోజికోడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర