బారన్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

బారన్ : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,260
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,260 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,530 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,860 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,510 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,560 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,560 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,550 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,550 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,240 +50.00
22 నవంబర్ 2023 61,190 -180.00
బారన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,260
బారన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,260
బారన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,260
బారన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,260
బారన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,260
బారన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,860
బారన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,760
బారన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,965
బారన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,860
బారన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,530
బారన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,320
బారన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,540
బారన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,187
బారన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,490
బారన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,980
బారన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,540
బారన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,290
బారన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,905
బారన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,470
బారన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,490
బారన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బారన్ : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
77,670.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 77,670 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,250 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,110 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,440 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,150 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,140 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,140 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,130 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,110 +130.00
22 నవంబర్ 2023 72,980 -470.00
బారన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,670
బారన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 77,670
బారన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,670
బారన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,670
బారన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 77,670
బారన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,250
బారన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,090
బారన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,667
బారన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,380
బారన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,250
బారన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,930
బారన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,710
బారన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,585
బారన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,770
బారన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,730
బారన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,820
బారన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,760
బారన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,181
బారన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,810
బారన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,770
బారన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర