హిమ్మత్‌నగర్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

హిమ్మత్‌నగర్ : బంగారు రేటు

23 ఏప్రిల్ 2024
71,210
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఏప్రిల్ 2024 71,310 -1,610.00
21 ఏప్రిల్ 2024 72,920 +10.00
20 ఏప్రిల్ 2024 72,910 +0.00
19 ఏప్రిల్ 2024 72,910 +120.00
18 ఏప్రిల్ 2024 72,790 +240.00
17 ఏప్రిల్ 2024 72,550 -540.00
16 ఏప్రిల్ 2024 73,090 +770.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,320 +320.00
14 ఏప్రిల్ 2024 72,000 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 71,990 +0.00
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,090
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,350
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,409
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,350
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (22 ఏప్రిల్) 71,310
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,120
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,760
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,988
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,760
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,720
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,970
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,480
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,286
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,970
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,690
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,480
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,690
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,464
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,480
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,750
హిమ్మత్‌నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హిమ్మత్‌నగర్ : వెండి రేటు

23 ఏప్రిల్ 2024
81,040.00
+140.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఏప్రిల్ 2024 80,900 -2,980.00
21 ఏప్రిల్ 2024 83,880 +0.00
20 ఏప్రిల్ 2024 83,880 +10.00
19 ఏప్రిల్ 2024 83,870 +220.00
18 ఏప్రిల్ 2024 83,650 -150.00
17 ఏప్రిల్ 2024 83,800 -10.00
16 ఏప్రిల్ 2024 83,810 -320.00
15 ఏప్రిల్ 2024 84,130 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,350 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,340 +0.00
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,130
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,770
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,045
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,770
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (22 ఏప్రిల్) 80,900
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,780
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,290
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,638
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,290
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,240
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,420
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,150
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,017
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,420
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,270
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,440
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,960
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,253
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,440
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,440
హిమ్మత్‌నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర