పెరెన్, నాగాలాండ్ : బంగారం & వెండి ధర

పెరెన్ : బంగారు రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
73,320
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 73,320 +770.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,550 +320.00
14 ఏప్రిల్ 2024 72,230 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 72,220 +0.00
12 ఏప్రిల్ 2024 72,220 +280.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,940 +440.00
10 ఏప్రిల్ 2024 71,500 -110.00
09 ఏప్రిల్ 2024 71,610 +410.00
08 ఏప్రిల్ 2024 71,200 +340.00
07 ఏప్రిల్ 2024 70,860 +10.00
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,320
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,560
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,200
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,560
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 73,320
పెరెన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,340
పెరెన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,960
పెరెన్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,197
పెరెన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,960
పెరెన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,940
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,170
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,670
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,485
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,170
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,890
పెరెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,680
పెరెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,880
పెరెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,662
పెరెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,680
పెరెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,950
పెరెన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పెరెన్ : వెండి రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
84,070.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 84,070 -330.00
15 ఏప్రిల్ 2024 84,400 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,620 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,610 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,600 +170.00
11 ఏప్రిల్ 2024 83,430 +260.00
10 ఏప్రిల్ 2024 83,170 +210.00
09 ఏప్రిల్ 2024 82,960 +560.00
08 ఏప్రిల్ 2024 82,400 +1,040.00
07 ఏప్రిల్ 2024 81,360 +0.00
పెరెన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,400
పెరెన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 76,010
పెరెన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,823
పెరెన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 76,010
పెరెన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 84,070
పెరెన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 76,020
పెరెన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,520
పెరెన్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,875
పెరెన్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,520
పెరెన్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,480
పెరెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,650
పెరెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,370
పెరెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,241
పెరెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,650
పెరెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,500
పెరెన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,680
పెరెన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 71,190
పెరెన్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,482
పెరెన్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,680
పెరెన్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,670
పెరెన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర