పాల్వాల్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

పాల్వాల్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
52,000
-340.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 52,340 +250.00
24 మే 2022 52,090 +80.00
23 మే 2022 52,010 +290.00
22 మే 2022 51,720 +0.00
21 మే 2022 51,720 +0.00
20 మే 2022 51,720 +340.00
19 మే 2022 51,380 +40.00
18 మే 2022 51,340 -70.00
17 మే 2022 51,410 +380.00
16 మే 2022 51,030 -310.00
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,950
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,030
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,858
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,450
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 52,340
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,510
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,390
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,327
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,780
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,450
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,480
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,380
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,191
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,380
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,130
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,740
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,790
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,515
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,790
పాల్వాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,380
పాల్వాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పాల్వాల్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
62,960.00
-450.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 63,410 +690.00
24 మే 2022 62,720 -110.00
23 మే 2022 62,830 -160.00
22 మే 2022 62,990 +0.00
21 మే 2022 62,990 +0.00
20 మే 2022 62,990 +800.00
19 మే 2022 62,190 -380.00
18 మే 2022 62,570 +230.00
17 మే 2022 62,340 +1,630.00
16 మే 2022 60,710 +600.00
పాల్వాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,400
పాల్వాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,110
పాల్వాల్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,806
పాల్వాల్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,400
పాల్వాల్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 63,410
పాల్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,600
పాల్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,400
పాల్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,755
పాల్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,050
పాల్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,400
పాల్వాల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,040
పాల్వాల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,510
పాల్వాల్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,128
పాల్వాల్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,510
పాల్వాల్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 68,970
పాల్వాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,560
పాల్వాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,140
పాల్వాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,584
పాల్వాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,390
పాల్వాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,510
పాల్వాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర