టోంక్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

టోంక్ : బంగారు రేటు

14 జూలై 2024
73,430
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 73,430 +10.00
12 జూలై 2024 73,420 -20.00
11 జూలై 2024 73,440 +620.00
10 జూలై 2024 72,820 +270.00
09 జూలై 2024 72,550 +90.00
08 జూలై 2024 72,460 -690.00
07 జూలై 2024 73,150 +10.00
06 జూలై 2024 73,140 +10.00
05 జూలై 2024 73,130 +700.00
04 జూలై 2024 72,430 -10.00
టోంక్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,440
టోంక్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,650
టోంక్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,752
టోంక్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,720
టోంక్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 73,430
టోంక్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,050
టోంక్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,100
టోంక్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,699
టోంక్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,750
టోంక్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,650
టోంక్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,580
టోంక్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,760
టోంక్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,286
టోంక్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,760
టోంక్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,740
టోంక్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,980
టోంక్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,250
టోంక్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,297
టోంక్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,250
టోంక్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,530
టోంక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

టోంక్ : వెండి రేటు

14 జూలై 2024
93,090.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 93,090 +10.00
12 జూలై 2024 93,080 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,110 +1,160.00
10 జూలై 2024 92,950 +60.00
09 జూలై 2024 92,890 +350.00
08 జూలై 2024 92,540 -960.00
07 జూలై 2024 93,500 +10.00
06 జూలై 2024 93,490 +10.00
05 జూలై 2024 93,480 +1,630.00
04 జూలై 2024 91,850 -30.00
టోంక్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,110
టోంక్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,570
టోంక్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,480
టోంక్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,570
టోంక్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 93,090
టోంక్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,960
టోంక్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,170
టోంక్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,460
టోంక్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,750
టోంక్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,420
టోంక్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,280
టోంక్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,960
టోంక్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,193
టోంక్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,100
టోంక్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,740
టోంక్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,010
టోంక్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,660
టోంక్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,749
టోంక్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,660
టోంక్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,810
టోంక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర