చిక్కబల్లపుర, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

చిక్కబల్లపుర : బంగారు రేటు

02 జూన్ 2023
60,200
-20.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 60,220 +0.00
31 మే 2023 60,220 +20.00
30 మే 2023 60,200 +500.00
29 మే 2023 59,700 +90.00
28 మే 2023 59,610 +0.00
27 మే 2023 59,610 +0.00
26 మే 2023 59,610 -90.00
25 మే 2023 59,700 -370.00
24 మే 2023 60,070 -390.00
23 మే 2023 60,460 -20.00
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,220
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,220
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 60,220
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,220
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 60,220
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,630
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,610
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,562
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,060
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,220
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,280
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,570
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,292
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,570
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,060
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,810
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,010
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,832
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,930
చిక్కబల్లపుర బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,570
చిక్కబల్లపుర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చిక్కబల్లపుర : వెండి రేటు

02 జూన్ 2023
72,820.00
+60.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 72,760 +480.00
31 మే 2023 72,280 +1,080.00
30 మే 2023 71,200 -30.00
29 మే 2023 71,230 -180.00
28 మే 2023 71,410 +10.00
27 మే 2023 71,400 +0.00
26 మే 2023 71,400 +1,080.00
25 మే 2023 70,320 -830.00
24 మే 2023 71,150 -1,090.00
23 మే 2023 72,240 -570.00
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,760
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,760
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,760
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,760
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 72,760
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,050
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,320
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,823
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,460
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,280
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,240
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,270
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,872
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,350
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,460
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,340
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,890
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,034
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,500
చిక్కబల్లపుర వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,340
చిక్కబల్లపుర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర