ఐజాల్, మిజోరం : బంగారం & వెండి ధర

ఐజాల్ : బంగారు రేటు

19 జూలై 2024
73,670
-1,000.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 74,670 +80.00
17 జూలై 2024 74,590 -160.00
16 జూలై 2024 74,750 +800.00
15 జూలై 2024 73,950 +210.00
14 జూలై 2024 73,740 +10.00
13 జూలై 2024 73,730 +10.00
12 జూలై 2024 73,720 -20.00
11 జూలై 2024 73,740 +620.00
10 జూలై 2024 73,120 +270.00
09 జూలై 2024 72,850 +100.00
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,750
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,940
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,408
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 72,010
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 74,670
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,350
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,400
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,993
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,040
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,940
ఐజాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,890
ఐజాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,050
ఐజాల్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,584
ఐజాల్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,050
ఐజాల్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,040
ఐజాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,280
ఐజాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,530
ఐజాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,590
ఐజాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,530
ఐజాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,820
ఐజాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఐజాల్ : వెండి రేటు

19 జూలై 2024
89,880.00
-2,280.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 92,160 -170.00
17 జూలై 2024 92,330 -1,830.00
16 జూలై 2024 94,160 +1,150.00
15 జూలై 2024 93,010 -470.00
14 జూలై 2024 93,480 +10.00
13 జూలై 2024 93,470 +10.00
12 జూలై 2024 93,460 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,500 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,330 +60.00
09 జూలై 2024 93,270 +340.00
ఐజాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,500
ఐజాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,940
ఐజాల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,907
ఐజాల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,940
ఐజాల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 92,160
ఐజాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,350
ఐజాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,530
ఐజాల్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,829
ఐజాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,130
ఐజాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,790
ఐజాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,670
ఐజాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,290
ఐజాల్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,555
ఐజాల్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,430
ఐజాల్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,120
ఐజాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,350
ఐజాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,970
ఐజాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,085
ఐజాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,970
ఐజాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,140
ఐజాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర