వైశాలి, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

వైశాలి : బంగారు రేటు

01 జూన్ 2023
59,830
-310.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 60,140 +20.00
30 మే 2023 60,120 +500.00
29 మే 2023 59,620 +80.00
28 మే 2023 59,540 +10.00
27 మే 2023 59,530 +0.00
26 మే 2023 59,530 -90.00
25 మే 2023 59,620 -370.00
24 మే 2023 59,990 -390.00
23 మే 2023 60,380 -20.00
22 మే 2023 60,400 -120.00
వైశాలి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
వైశాలి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
వైశాలి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర
వైశాలి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
వైశాలి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
వైశాలి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,550
వైశాలి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,530
వైశాలి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,482
వైశాలి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 59,980
వైశాలి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,140
వైశాలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,200
వైశాలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,490
వైశాలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,212
వైశాలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,490
వైశాలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,980
వైశాలి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,730
వైశాలి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,930
వైశాలి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,755
వైశాలి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,860
వైశాలి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,490
వైశాలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వైశాలి : వెండి రేటు

01 జూన్ 2023
71,830.00
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 72,180 +1,070.00
30 మే 2023 71,110 -30.00
29 మే 2023 71,140 -180.00
28 మే 2023 71,320 +10.00
27 మే 2023 71,310 +10.00
26 మే 2023 71,300 +1,070.00
25 మే 2023 70,230 -830.00
24 మే 2023 71,060 -1,090.00
23 మే 2023 72,150 -570.00
22 మే 2023 72,720 -610.00
వైశాలి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
వైశాలి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
వైశాలి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర
వైశాలి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
వైశాలి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
వైశాలి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,950
వైశాలి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,230
వైశాలి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,725
వైశాలి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,360
వైశాలి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,180
వైశాలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,140
వైశాలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,170
వైశాలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,772
వైశాలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,250
వైశాలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,360
వైశాలి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,250
వైశాలి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,810
వైశాలి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,945
వైశాలి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,420
వైశాలి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,250
వైశాలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర