మధుబని : బంగారం & వెండి ధర, మధుబని బంగారు రేట్లు, మధుబని వెండి రేట్లు

మధుబని, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

మధుబని : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,370
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,370 +50.00
18 మే 2022 51,320 -80.00
17 మే 2022 51,400 +380.00
16 మే 2022 51,020 -300.00
15 మే 2022 51,320 +0.00
14 మే 2022 51,320 +0.00
13 మే 2022 51,320 -670.00
12 మే 2022 51,990 +250.00
11 మే 2022 51,740 -390.00
10 మే 2022 52,130 -390.00
మధుబని బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,940
మధుబని బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,020
మధుబని బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,819
మధుబని బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,440
మధుబని బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,370
మధుబని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,490
మధుబని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,370
మధుబని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,314
మధుబని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,770
మధుబని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,440
మధుబని బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,470
మధుబని బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,370
మధుబని బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,178
మధుబని బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,370
మధుబని బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,120
మధుబని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,720
మధుబని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,780
మధుబని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,501
మధుబని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,780
మధుబని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,370
మధుబని - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మధుబని : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
62,170.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,170 -390.00
18 మే 2022 62,560 +240.00
17 మే 2022 62,320 +1,630.00
16 మే 2022 60,690 +590.00
15 మే 2022 60,100 +0.00
14 మే 2022 60,100 +0.00
13 మే 2022 60,100 -2,040.00
12 మే 2022 62,140 +130.00
11 మే 2022 62,010 -900.00
10 మే 2022 62,910 -1,070.00
మధుబని వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,380
మధుబని వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,100
మధుబని వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,732
మధుబని వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,380
మధుబని వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,170
మధుబని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,580
మధుబని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,380
మధుబని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,736
మధుబని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,030
మధుబని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,380
మధుబని వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,020
మధుబని వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,490
మధుబని వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,109
మధుబని వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,490
మధుబని వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 68,950
మధుబని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,540
మధుబని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,120
మధుబని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,566
మధుబని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,370
మధుబని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,490
మధుబని - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర