రాయ్ పూర్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

రాయ్ పూర్ : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
59,930
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 59,930 +190.00
05 జూన్ 2023 59,740 +230.00
04 జూన్ 2023 59,510 +10.00
03 జూన్ 2023 59,500 +0.00
02 జూన్ 2023 59,500 -650.00
01 జూన్ 2023 60,150 +0.00
31 మే 2023 60,150 +20.00
30 మే 2023 60,130 +500.00
29 మే 2023 59,630 +90.00
28 మే 2023 59,540 +0.00
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,150
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,500
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,722
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,150
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 59,930
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,560
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,530
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,489
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 59,990
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,150
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,210
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,500
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,221
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,500
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,980
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,740
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,940
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,764
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,870
రాయ్ పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,500
రాయ్ పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రాయ్ పూర్ : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
72,000.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,000 +60.00
05 జూన్ 2023 71,940 -110.00
04 జూన్ 2023 72,050 +10.00
03 జూన్ 2023 72,040 +0.00
02 జూన్ 2023 72,040 -630.00
01 జూన్ 2023 72,670 +480.00
31 మే 2023 72,190 +1,070.00
30 మే 2023 71,120 -30.00
29 మే 2023 71,150 -180.00
28 మే 2023 71,330 +10.00
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,670
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,940
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,123
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,670
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,000
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,960
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,240
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,735
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,370
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,190
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,150
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,180
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,783
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,260
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,370
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,260
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,820
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,955
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,430
రాయ్ పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,260
రాయ్ పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర