గాడ్చిరోలి, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

గాడ్చిరోలి : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
59,950
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 59,950 +180.00
05 జూన్ 2023 59,770 +240.00
04 జూన్ 2023 59,530 +0.00
03 జూన్ 2023 59,530 +10.00
02 జూన్ 2023 59,520 -660.00
01 జూన్ 2023 60,180 +10.00
31 మే 2023 60,170 +10.00
30 మే 2023 60,160 +510.00
29 మే 2023 59,650 +80.00
28 మే 2023 59,570 +10.00
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,180
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,520
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,747
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,180
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 59,950
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,580
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,560
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,514
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,010
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,170
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,240
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,520
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,244
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,520
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,010
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,786
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,890
గాడ్చిరోలి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,520
గాడ్చిరోలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గాడ్చిరోలి : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
72,030.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,030 +60.00
05 జూన్ 2023 71,970 -110.00
04 జూన్ 2023 72,080 +10.00
03 జూన్ 2023 72,070 +0.00
02 జూన్ 2023 72,070 -630.00
01 జూన్ 2023 72,700 +480.00
31 మే 2023 72,220 +1,070.00
30 మే 2023 71,150 -30.00
29 మే 2023 71,180 -170.00
28 మే 2023 71,350 +0.00
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,700
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,970
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,153
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,700
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,030
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,990
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,270
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,765
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,400
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,220
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,180
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,210
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,813
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,290
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,400
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,290
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,850
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,981
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,450
గాడ్చిరోలి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,290
గాడ్చిరోలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర