గుర్గావ్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

గుర్గావ్ : బంగారు రేటు

19 జూలై 2024
73,390
-960.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 74,350 +70.00
17 జూలై 2024 74,280 -150.00
16 జూలై 2024 74,430 +800.00
15 జూలై 2024 73,630 +210.00
14 జూలై 2024 73,420 +0.00
13 జూలై 2024 73,420 +10.00
12 జూలై 2024 73,410 -20.00
11 జూలై 2024 73,430 +610.00
10 జూలై 2024 72,820 +280.00
09 జూలై 2024 72,540 +90.00
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,430
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,640
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,098
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,710
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 74,350
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,040
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,090
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,719
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,740
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,640
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,570
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,750
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,277
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,750
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,730
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,970
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,240
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,287
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,240
గుర్గావ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,520
గుర్గావ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గుర్గావ్ : వెండి రేటు

19 జూలై 2024
89,510.00
-2,260.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 91,770 -170.00
17 జూలై 2024 91,940 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,770 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,620 -460.00
14 జూలై 2024 93,080 +10.00
13 జూలై 2024 93,070 +0.00
12 జూలై 2024 93,070 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,100 +1,170.00
10 జూలై 2024 92,930 +50.00
09 జూలై 2024 92,880 +350.00
గుర్గావ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,100
గుర్గావ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,560
గుర్గావ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,514
గుర్గావ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,560
గుర్గావ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 91,770
గుర్గావ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,950
గుర్గావ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,160
గుర్గావ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,529
గుర్గావ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,740
గుర్గావ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,410
గుర్గావ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,260
గుర్గావ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,950
గుర్గావ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,180
గుర్గావ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,090
గుర్గావ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,730
గుర్గావ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,000
గుర్గావ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,650
గుర్గావ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,738
గుర్గావ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,650
గుర్గావ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,800
గుర్గావ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర