ఉజ్జయిని, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఉజ్జయిని : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,530
+140.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,390 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,350 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,340 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,340 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,610 -320.00
29 నవంబర్ 2023 62,930 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,590 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,640 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,630 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,630 +10.00
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,350
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,390
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,105
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,340
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,390
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,930
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,830
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,037
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,930
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,610
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,400
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,610
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,258
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,560
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,050
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,610
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,350
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,974
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,540
ఉజ్జయిని బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,560
ఉజ్జయిని - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉజ్జయిని : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
75,770.00
-190.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 75,960 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,770 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,770 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,760 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,340 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,200 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,530 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,240 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,230 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,230 +10.00
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,770
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 75,960
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,315
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,760
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 75,960
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,340
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,170
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,754
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,460
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,340
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,020
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,790
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,668
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,850
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,810
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,910
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,840
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,269
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,900
ఉజ్జయిని వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,850
ఉజ్జయిని - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర